Ing-Marie Ullén
Psykoterapeutiska tjänster

Inge Josephson
Redaktionella
tjänster

Parterapi, psykoterapi, utbildning,  handledning
ingmarie.ullen@gmail.com
08-652 50 20

  • Socionom
  • Leg. Psykoterapeut
  • Auktoriserad familjerådgivare
  • Handledare i psykosocialt arbete
  • Handledare och lärare i psykoterapi

Arbete med
det skrivna ordet

inge.josephson@protonmail.com
070-676 68 06

  • Civilekonom, Fil kand
  • Freelancejournalistik
  • Manusbearbetning
  • Språk-/korrekturgranskning
  • Freelanceskribent www.nyfikengra.se